यश राजलाई पृथ्वी नारायण शाह बन्न पर्यो गाह्रो : राजा बन्ने हुँदा धेरै फिल्म छोड्नु पर्यो | Let;s Talk With SRaj.

प्रकाशित मिति :   June 6, 2019           Sabasta Entertainment
Facebook Comments